Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- #F# -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Fabiański Marcin, Panteon jako źródło motywów architektonicznych w sztuce europejskiej XV-XVIII wieku, Folia Historiae Artium, 20, 1984, s.95-135.

Fabiański Marcin, Znaczenie wnętrza Panteonu dla architektury europejskiej XV-XVIII wieku : wstęp do badań nad kopułowymi salami w budowlach prywatnych i publicznych, Folia Historiae Artium, 19, 1983, s.75-97.