Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kasperski Robert, Amalowie a Wizygoci. Kasjodor i Ablavius - dwie relacje o władzy amalskich królów nad Gotami, Studia Źródłoznawcze. Commentationes, 47, 2009, s.1-16.

Kasperski Robert, Czy Brukterowie mogli w roku 451 brać udział w wyprawie huńskiego władcy Attyli na Galię?, Nowy Filomata, 2, 20(2016), s.206-217.