Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Karbowiak Antoni, [rec.] Danysz A., Plutarch, Πῶς δεῖ τὸν νεόν ποιημάτων ἀκούειν w świetle najnowszej pedagogiki, Eos 4, s. 39-54; Tenże, Teoria pedagogiczna kwintyliana, Eos 5, s. 169-186, Kwartalnik Historyczny, 15(1901), s.229-242.