Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Musiał Danuta, Asklepiejony jako ośrodki opieki nad chormi w starożytności, Vox Patrum, 30-31, 16(1996), s.57-63.

Musiał Danuta, Dionizos w Rzymie, TW Historia Iagellonica, Kraków 2009, ss.280, (Mediterraneum t. VI red. Sławomir Sprawski).

Musiał Danuta, Formy i organizacja kultu w rzymskim asklepiejonie na wyspie Tybrowej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27, 1992, s.77-82.

Musiał Danuta, Kilka uwag o tzw. sprawie Bakchanaliów w Rzymie w 186 r. p.n.e., Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 29, 1996, s.47-59.

Musiał Danuta, Księga Katyliny (Sall. Cat., 22), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 31, 1999, s.91-103.

Musiał Danuta, O perspektywach nauk o starożytności, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 1, 2001, s.5-14.

Musiał Danuta, Pro memoria. Józef Zając (1945-2008), Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 12, 2009, s.129-130.

Musiał Danuta, Pro memoria. Maria Jaczynowska (1928-2008), Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 12, 2009, s.226-228.

Musiał Danuta, [rec.] Janiszewski P., Panthera - ojciec Jezusa. Geneza idei, antyczne przekazy, późniejsze polemiki, Wyd. Nauk. Sub Lupa, W-wa 2013, ss.437, Przegląd Historyczny, 106, 2015, 2, s.378-382.

Musiał Danuta, [rec.] Kulesza R., Sparta w V i IVwieku p.n.e., Wyd. Mada, Warszawa 2003, ss.408, Przegląd Historyczny, 94, 2003, 4, s.474-477.

Musiał Danuta, [rec.] Ornellas e Castro I. de, De la table des dieux à la table des hommes. La symbolique de l'alimentation dans l'Antiquité romaine. Traduction du portugais de Christiana Deschamps revue et corrigée par Joël Thomas, L'Harmattan Paris 2011, s. 469, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 19, 4, 2011, s.193-196.

Musiał Danuta, [rec.] Suski R., Jowisz, Jahwe i Jezus.Religia w Historii Augusta, Wyd. Nauk. Sub Lupa, Warszawa 2014, ss.472, Przegląd Historyczny, 106, 2015, 3, s.615-618.

Musiał Danuta, Sur le culte d'Esculape à Rome et en Italie, Dialogues d'Histoire Ancienne, 16, 1, 1990, s.231-238, www.persee.fr.