Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Musiał Danuta, Asklepiejony jako ośrodki opieki nad chormi w starożytności, Vox Patrum, 30-31, 16(1996), s.57-63.

Musiał Danuta, Dionizos w Rzymie, TW Historia Iagellonica, Kraków 2009, ss.280, (Mediterraneum t. VI red. Sławomir Sprawski).

Musiał Danuta, Formy i organizacja kultu w rzymskim asklepiejonie na wyspie Tybrowej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27, 1992, s.77-82.

Musiał Danuta, Kilka uwag o tzw. sprawie Bakchanaliów w Rzymie w 186 r. p.n.e., Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 29, 1996, s.47-59.

Musiał Danuta, Księga Katyliny (Sall. Cat., 22), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 31, 1999, s.91-103.

Musiał Danuta, O perspektywach nauk o starożytności, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 1, 2001, s.5-14.

Musiał Danuta, [rec.] Janiszewski P., Panthera - ojciec Jezusa. Geneza idei, antyczne przekazy, późniejsze polemiki, Wyd. Nauk. Sub Lupa, W-wa 2013, ss.437, Przegląd Historyczny, 106, 2015, 2, s.378-382.

Musiał Danuta, [rec.] Kulesza R., Sparta w V i IVwieku p.n.e., Wyd. Mada, Warszawa 2003, ss.408, Przegląd Historyczny, 94, 2003, 4, s.474-477.

Musiał Danuta, [rec.] Suski R., Jowisz, Jahwe i Jezus.Religia w Historii Augusta, Wyd. Nauk. Sub Lupa, Warszawa 2014, ss.472, Przegląd Historyczny, 106, 2015, 3, s.615-618.

Musiał Danuta, Sur le culte d'Esculape à Rome et en Italie, Dialogues d'Histoire Ancienne, 16, 1, 1990, s.231-238, www.persee.fr.