Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- #Ł# -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Łukaszewicz Adam, Cezar w Egipcie. Kilka uwag o śmierci Pompejusza i o przybyciu Cezara do Egiptu, Antiquitas, 29, 2007, s.443-453.

Łukaszewicz Adam, Fata mihi, Caesar .. Kilka uwag o Korneliuszu Gallusie, Wratislaviensium Studia Classica, 6(35), 2015, s.191-195.

Łukaszewicz Adam, Grecy pod piramidami albo królewna w lupanarze, Meander, 60, 3, 2005, s.338-349, www.ceeol.com.

Łukaszewicz Adam, Kleopatra: powrót królowej, Contact, Poznań 2007, ss.22, (Xenia Posnaniensia. Series altera nr 31).

Łukaszewicz Adam, Les élites municipales Egypte et le pouvoir central à l'époque des Sévères, Antiquitas, 22, 1997, s.77-86.

Łukaszewicz Adam, Mumie egipskie w rękach nowożytnych profanów, Studia i Materiały Archeologiczne, 15, 2016, s.91-98.

Łukaszewicz Adam, O "Faraonie" Bolesława Prusa - starożytny Egipt i kontekst polski, Pamiętnik Literacki, 58(2017), 4, s.27-58.

Łukaszewicz Adam, Rok 41 - Rzym i Aleksandria, [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. Arkadiusz Sołtysiak, Justyna Olko, OBTA, Warszawa 2004, ss.115-120.

Łukaszewicz Adam, Skarby Kleopatry: legenda i okruchy prawdy, [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Rysiewska, KTN, Kielce 2010, ss.71-84.