Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- #Z# -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Zawistowska Kazimiera, Chrysis, [w:] Jakubowski J. Z. (oprac.), Poetki Młodej Polski, Czytelnik, Warszawa 1963, ss.63.

Zawistowska Kazimiera, Kleopatra, Filomata, 1937, 91, s.467, www.wbc.poznan.pl.

Zawistowska Kazimiera, Kleopatra, [w:] Sikora I. (oprac.), Antologia liryki Młodej Polski, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1990, ss.87-88.

Zawistowska Kazimiera, Nimfa, [w:] Sikora I. (oprac.), Antologia liryki Młodej Polski, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1990, ss.348.