Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Jundziłł Juliusz, Budownictwo morskie w okresie cesarstwa rzymskiego, Nautologia, 1(69), 18(1983), s.60-72.

Jundziłł Juliusz, Kotwica w literaturze i sztuce wczesnochrześcijańskiej, Nautologia, 2(62), 16(1981), s.32-41.

Jundziłł Juliusz, Morskie przewozy pasażerów w epoce rzymskiej, Nautologia, 3-4(101-104), 26(1991), s.1-7.

Jundziłł Juliusz, Omasztowanie statków rzymskich, Nautologia, 1-4(97-100), 25(1990), s.3-12.

Jundziłł Juliusz, Praktyka i teoria wychowania w rodzinie w pismach Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza, Vox Patrum, 8-9, 1985, s.51-62.

Jundziłł Juliusz, Przeciwko rewolucji - ewolucyjność zmian stosunków wewnatrzrodzinnych w Rzymie II w. p. n. e. - V w. n. e., [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich Wrocław 15-18 września 1999 roku. Pamiętnik, red. K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz, W. Wrzesiński, tom II. I, Adam Marszałek, Toruń 2000, ss.17-24.

Jundziłł Juliusz, [rec.] Casson L., Podróże w starożytnym świecie, wstęp i red. nauk. T. Kotula, przekł. A. Flasińska, M. Radlińska-Kardaś, Wrocław etc.1981, Nautologia, 1(69), 18(1983), s.91-94.

Jundziłł Juliusz, Rozdawnictwo pieniędzy w późnym Cesarstwie Rzymskim (zarys problemu), Vox Patrum, 30-31, 16(1996), s.49-56.

Jundziłł Juliusz, Rybołówstwo morskie w okresie cesarstwa rzymskiego, Nautologia, 3(71), 18(1983), s.38-48.

Jundziłł Juliusz, Rzymianie a morze, Wyd. WSP Bydgoszcz, Bydgoszcz 1991, ss.188.

Jundziłł Juliusz, Rzymskie zapatrywania na psychikę dziecka, Antiquitas, 16, 1992, s.13-27.

Jundziłł Juliusz, The ways of salvage from the shipwrecks in the Roman times, Antiquitas, 18, 1993, s.81-88.

Jundziłł Juliusz, Trapy rzymskich statków handlowych zawieszone pod dolonem (okres cesarstwa), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 49, 1994, s.179-198.