Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Salamon Maciej, Alanicus, Vandalicus, Africanus dans la titulature de Justinien, Antiquitas, 18, 1993, s.191-198.

Salamon Maciej, Historycy epoki upadku Cesarstwa Rzymskiego (schyłek IV - pierwsza połowa VII wieku), Historia i Współczesność, 6, 1982, s.45-64.

Salamon Maciej, Idea imperium z europejskiej perspektywy, Historyka. Studia Metodologiczne, 28, 1998, s.147-151.

Salamon Maciej, Imię i tytuł Władysława III (Warneńczyka) w historiografii greckiej, [w:] Cracovia, Polonia, Europa: studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Secesja, Kraków 1995, ss.529-536.

Salamon Maciej, Pełnowartościowy a kredytowy charakter pieniądza bizantyjskiego (do IX wieku), Historia i Współczesność, 5, 1979, s.94-120.

Salamon Maciej, [rec.] D. M. Metcalf, The copper coinage of Thessalonica under Justinian I, Wien 1976, Wiadomości Numizmatyczne, 22, 1978, 1(83), s.61-63.

Salamon Maciej, Rozwój idei Rzymu - Konstantynopola od IV do pierwszej połowy VI wieku, Wyd. UŚ, Katowice 1975, ss.144, (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 80).