Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Herbert Zbigniew, Apollo and Marsyas, [w:] Postwar Polish poetry. An anthology selected and edited by Czesław Miłosz, Univ. od California Press, Berkeley etc. 1983, ss.124-126.

Herbert Zbigniew, Apollo i Marsjasz, [w:] Herbert Z., Studium przedmiotu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1996, ss.19-21.

Herbert Zbigniew, Apollo i Marsjasz, [w:] Herbert Z., Poezje wybrane (Selected poems), przekł. J. i B. Carpenter, Cz. Miłosz, P. D. Scott, Wyd. Literackie, Kraków 2001, ss.26-29.

Herbert Zbigniew, Arijon, [w:] Herbert Z., Wiersze wybrane, (oprac.) R. Krynicki, Wyd. a5, Kraków 2005, ss.40.

Herbert Zbigniew, Brzeg, [w:] Herbert Z., Wiersze zebrane, Wyd. a5, Kraków 2008, ss.346.

Herbert Zbigniew, Contra Augustinum pontificem in Terra Nubica peccatorem in purgatorio, [w:] Herbert Z., Wiersze wybrane, (oprac.) R. Krynicki, Wyd. a5, Kraków 2005, ss.385.

Herbert Zbigniew, Curatia Dionisia, [w:] Herbert Z., Wiersze wybrane, (oprac.) R. Krynicki, Wyd. a5, Kraków 2005, ss.168.

Herbert Zbigniew, Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa, [w:] Herbert Z., Wiersze wybrane, (oprac.) R. Krynicki, Wyd. a5, Kraków 2005, ss.335.

Herbert Zbigniew, Damastes z przydomkiem Prokrustes mówi, [w:] Herbert Z., Poezje wybrane (Selected poems), przekł. J. i B. Carpenter, Cz. Miłosz, P. D. Scott, Wyd. Literackie, Kraków 2001, ss.141-143.

Herbert Zbigniew, Do Apollina, [w:] Herbert Z., Wiersze wybrane, (oprac.) R. Krynicki, Wyd. a5, Kraków 2005, ss.12-13.

Herbert Zbigniew, Do Marka Aurelego, [w:] Herbert Z., Wiersze wybrane, (oprac.) R. Krynicki, Wyd. a5, Kraków 2005, ss.16.

Herbert Zbigniew, Fragment wazy greckiej, [w:] Herbert Z., Wiersze wybrane, (oprac.) R. Krynicki, Wyd. a5, Kraków 2005, ss.37.

Herbert Zbigniew, Historia Minotaura, [w:] Herbert Z., Poezje wybrane (Selected poems), przekł. J. i B. Carpenter, Cz. Miłosz, P. D. Scott, Wyd. Literackie, Kraków 2001, ss.68-70.

Herbert Zbigniew, Jaskinia filozofów, [w:] Herbert Z., Dramaty, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1997, ss.5-53.

Herbert Zbigniew, Na pomoc Pompeii, [w:] Herbert Z., Studium przedmiotu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1996, ss.23.

Herbert Zbigniew, Nefertiti, [w:] Herbert Z., Wiersze wybrane, (oprac.) R. Krynicki, Wyd. a5, Kraków 2005, ss.49.

Herbert Zbigniew, Nike która się waha, [w:] Herbert Z., Poezje wybrane (Selected poems), przekł. J. i B. Carpenter, Cz. Miłosz, P. D. Scott, Wyd. Literackie, Kraków 2001, ss.8-11.

Herbert Zbigniew, Nike która się waha, [w:] Herbert Z., Wiersze wybrane, (oprac.) R. Krynicki, Wyd. a5, Kraków 2005, ss.38.

Herbert Zbigniew, O Troi, [w:] Herbert Z., Wiersze wybrane, (oprac.) R. Krynicki, Wyd. a5, Kraków 2005, ss.14-15.

Herbert Zbigniew, Ofiarowanie Ifigenii, [w:] Herbert Z., Wiersze wybrane, (oprac.) R. Krynicki, Wyd. a5, Kraków 2005, ss.95.

Herbert Zbigniew, Powrót prokonsula, [w:] Herbert Z., Studium przedmiotu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1996, ss.41-42.

Herbert Zbigniew, Powrót prokonsula, [w:] Herbert Z., Poezje wybrane (Selected poems), przekł. J. i B. Carpenter, Cz. Miłosz, P. D. Scott, Wyd. Literackie, Kraków 2001, ss.30-33.

Herbert Zbigniew, Przemiany Liwiusza, [w:] Herbert Z., Poezje wybrane (Selected poems), przekł. J. i B. Carpenter, Cz. Miłosz, P. D. Scott, Wyd. Literackie, Kraków 2001, ss.158-161.

Herbert Zbigniew, Przypowieść o królu Midasie, [w:] Herbert Z., Wiersze wybrane, (oprac.) R. Krynicki, Wyd. a5, Kraków 2005, ss.35-36.

Herbert Zbigniew, Rekonstrukcja poety, [w:] Herbert Z., Dramaty, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1997, ss.55-75.

Herbert Zbigniew, Stary Prometeusz, [w:] Herbert Z., Wiersze wybrane, (oprac.) R. Krynicki, Wyd. a5, Kraków 2005, ss.210.

Herbert Zbigniew, The return of the proconsul, [w:] Postwar Polish poetry. An anthology selected and edited by Czesław Miłosz, Univ. od California Press, Berkeley etc. 1983, ss.142-144.

Herbert Zbigniew, Z mitologii, [w:] Herbert Z., Studium przedmiotu, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1996, ss.37.