Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ciesielski Mariusz, Adam Naruszewicz and Joachim Lelewel. Scholars of ancient history on the example of the extent of Germania, [w:] Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Instytut Historii UAM, Poznań 2011, ss.61-71, www.zhsa.amu.edu.pl.

Ciesielski Mariusz, [rec.] Heather P., Imperia i barbarzyńcy. Migracje i narodziny Europy, przekł. J. Szczepański, Dom Wyd. Rebis, Poznań 2010, ss. 766, Studia Europaea Gnesnensia, 3, 2011, s.282-285.

Ciesielski Mariusz, [rec.] Kokowski A., Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum (od Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego), Warszawa 2007, ss. 456, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 14, 1, 2011, s.197-201.

Ciesielski Mariusz, [rec.] Kokowski A., Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum (od Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego), Wyd. [Verlag] TRIO, Warszawa 2007, ss. 456, Studia Europaea Gnesnensia, 1-2, 2010, s.411-416, www.ceg.amu.edu.pl.