Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kamienik Roman, Alea iacta est?, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 29, 1974, s.21-32.

Kamienik Roman, Beiträge zur Geschichte des Spartacus - Aufstandes, Acta Classica Univ. Scient. Debrecenensis, 23, 1987, s.31-41.

Kamienik Roman, Der erste Aufenthaltsort and die Lokalisation der letzten Kämpfe: zur Topographie des Spartakusaufstandes, Antiquitas, 10, 1983, s.19-23.

Kamienik Roman, Dominus coniux, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.193-200.

Kamienik Roman, Gladiatorzy i igrzyska gladiatorskie w ostatnim wieku republiki rzymskiej, Rocznik Lubelski, 23-24, 1981-1982, s.7-22.

Kamienik Roman, Gladiatorzy w Galii rzymskiej w świetle inskrypcji i zabytków archeologicznych, Antiquitas, 3, 1970, s.3-39.

Kamienik Roman, Historyczna rola i wkład Rzymu do cywilizacji europejskiej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 33-34, 1978-1979, s.1-18.

Kamienik Roman, Humanitas barbarzyńców i barbarzyństwo Rzymian, Rocznik Lubelski, 8, 1965, s.9-36.

Kamienik Roman, Klęska obozu republikańskiego w wojnie domowej 49-48 r. przed n.e. a odpowiedzialność Pompejusza, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 18, 1963, s.5-31.

Kamienik Roman, Kwestia naczelnego dowództwa Pompejusza i ewakuacja Italii przez wojska republikańskie w wojnie domowej 49 r. p.n.e., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 19, 1964, s.57-85.

Kamienik Roman, La ritirata di Spartaco e il mancato passagio in Sicilia (contributo allo storia della rivolta degli schiavi del 73-71 a.C.), [w:] Storia sociale ed economica dell'eta classica negli studi polacchi contemporanei, a cura di I. Bieżuńska - Małowist, Cisalpino - Goliardica, Milano 1975, ss.143-164.

Kamienik Roman, "Moritur i ridet". W związku z 1500 rocznicą (476-1976) upadku cesarstwa zachodniorzymskiego, Rocznik Lubelski, 21, 1979, s.33-43.

Kamienik Roman, Na marginesie studiów nad powstaniem Spartakusa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 41-42, 1986-1987, s.35-63.

Kamienik Roman, Niewolnicy w pismach Salwiusza z Marsylii na tle poglądów literatury antycznej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 20, 1965, s.1-19.

Kamienik Roman, O cudowności i roli bogów w ruchach społecznych starożytnosci rzymskiej (na przykładzie sycylijskich powstań niewolników w II w. p.n.e.), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 38-39, 1983-1984, s.55-74.

Kamienik Roman, O nierozwiązanych zagadnieniach z życia Salwiana z Marsylii, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 23-24, 1968-1969, s.47-75.

Kamienik Roman, O wróżebnej roli węża i konia w religii grecko-rzymskiej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27, 1992, s.51-58.

Kamienik Roman, Odwrót Spartakusa i fiasko przeprawy na Sycylię. Przyczynek do powstania niewolników w l. 73-71 p.n.e., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 15, 1960, s.1-23.

Kamienik Roman, Ostatnia bitwa Spartakusa, Antiquitas, 16, 1992, s.29-43.

Kamienik Roman, Poglądy społeczne Salwiana z Marsylii, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis s.A, 6-9, 1966-1969, s.67-74.

Kamienik Roman, Powstanie Spartakusa. Fakty - polemiki - dyskusje, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 37, 1982, s.1-22.

Kamienik Roman, Przyczynki do interpretacji źródeł dotyczących powstania Spartakusa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 40, 1985, s.1-27.

Kamienik Roman, Retoryka a zagadnienie prawdy historycznej w pismach Salwiana z Marsylii, Antiquitas, 4, 1974, s.99-131.

Kamienik Roman, Retoryka a zagadnienie prawdy historycznej w pismach Salwiana z Marsylii, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis s.A, 6-9, 1966-1969, s.75-82.

Kamienik Roman, Servi vultu inscripti: piętnowanie niewolników w starożytności, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis Humaniora 1, 21, 1979, 1, s.75-80.

Kamienik Roman, Spartacus und das Meer, Antiquitas, 18, 1993, s.89-96.

Kamienik Roman, Spartakus i morze, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 46-47, 1991-1992, s.71-89.

Kamienik Roman, Studia nad powstaniem Spartakusa, Wyd. UMCS, Lublin 1984, ss.ss.180.

Kamienik Roman, Ucieczka Labienus. Przyczymek do wojny domowej Cezara z Pompejuszem, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 32, 1977, s.29-46.

Kamienik Roman, Ucisk podatkowy i nadużycia ze strony administracji rzymskiej w ostatnich wiekach cesarstwa, Rocznik Lubelski, 14, 1971, s.9-38.

Kamienik Roman, W 2050 rocznicę powstania Spartakusa. Kilka zagadnień, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 35-36, 1980-1981, s.31-51.

Kamienik Roman, Werrynki Cycerona jako źródło do historii powstania Spartakusa, Antiquitas, 19, 1994, s.77-90.

Kamienik Roman, Wezuwiusz i najbliższe okolice Pompejów w starożytności, Antiquitas, 11, 1984, s.15-21.

Kamienik Roman, Wojna Cezara z Pompejuszem na Wschodzie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 21, 1966, s.161-191.

Kamienik Roman, Z najnowszych badań nad powstaniem Spartakusa, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis s.A, 16, 2, 1974, s.133-141.

Kamienik Roman, Z zagadnień powstania Spartakusa, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 26, 1971, s.1-31.

Kamienik Roman, Zagadnienie własności w pismach Salwiana z Marsylii na tle stosunków Kościoła pierwszych wieków do bogactwa i ubóstwa, Rocznik Lubelski, 10, 1967, s.29-55.

Kamienik Roman, Zbiegostwo niewolników w okresie późnego cesarstwo rzymskiego i u jego schyłku, Rocznik Lubelski, 18, 1975, s.9-32.