Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Plutarchos, Cnoty kobiet: wstęp i rozdziały 1-13, Meander, 60, 2, 2005, przeł. Natalia Cichocka, s.159-172, www.ceeol.com.

Plutarchos, Żywoty sławnych mężów, przeł. Mieczysław Brożek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1953, ss.LXIV + 648, (Biblioteka Narodowa seria II nr 3).