Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Sinko Tadeusz, Ad Hesiodi Theogoniam 603-612 (de matrimonio), Spraw. z Czynności i Posiedzeń PAU, 43, 1, 1938, s.3-5.

Sinko Tadeusz, Czy tylko 'Polak mądry po szkodzie"?, Filomata, 1938, 100, s.420-433.

Sinko Tadeusz, De Menandi fragmento 951K, Spraw. z Czynności i Posiedzeń PAU, 42, 4, 1937, s.92-93.

Sinko Tadeusz, Dookoła Plautowej "Asinarii", Eos, 43, 1948-1949, 2, s.69-106.

Sinko Tadeusz, Doskonały Grek i Rzymian, Państ. Wyd. Książek Szkolnych, Lwów 1939, ss.72.

Sinko Tadeusz, Dyscyplinaryzm i realizm, Kwartalnik Klasyczny, 2, 4, 1928, s.383-388, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Sinko Tadeusz, Erudycja klasyczna Orzechowskiego, Spraw. z Czynności i Posiedzeń PAU, 43, 9, 1938, s.268-269.

Sinko Tadeusz, Erudycja klasyczna Orzechowskiego, Nakł. PAU, Warszawa etc. 1939, ss.118.

Sinko Tadeusz, Fragm. com. adesp. 1203 Kock, Eos, 10(1904), 2, s.115-116.

Sinko Tadeusz, Hellada i Roma w Polsce: przegląd utworów na tematy klasyczne w literaturze polskiej ostatniego stulecia, Państw. Wyd. Książek Szkolnych, Lwów 1933, ss.398.

Sinko Tadeusz, Ile dzieł literatury greckiej zachowało się, a ile przepadło?, Filomata, 1929, 4, s.51-56, www.wbc.poznan.pl.

Sinko Tadeusz, Jeszcze jedno źródło "Odprawy" Kochanowskiego, Eos, 21, 1916, s.97-101.

Sinko Tadeusz, Literatura Tyberiańska, Eos, 20, 1914, s.113-133.

Sinko Tadeusz, Mała gramatyka łacińska, Książnica - Atlas, Wrocław - Warszawa 1948, ss.144.

Sinko Tadeusz, Manilius i Mickiewicz, Eos, 20, 1914, s.165-169.

Sinko Tadeusz, Mickiewicz i antyk, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław-Kraków 1957, ss.539.

Sinko Tadeusz, Nowa forma enkomion u Lucjana z Samosat, Eos, 44, 1950, 2, s.3-14.

Sinko Tadeusz, O t. zw. diatrybie cyniczno-stoickiej, Eos, 21, 1916, s.21-63.

Sinko Tadeusz, [rec.] Górski K. M., Transkrypcje Horacego (w zbiorku "Wierszem"), Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa i Kraków 1904, ss.57, Eos, 10(1904), 2, s.57-58.

Sinko Tadeusz, [rec.] Kowalski J., Quaestiones hydrographicae, Kraków 1934, ss.219 (Rozprawy Wydz. Filol. PAU, t. 64, nr 1), Eos, 36, 1935, s.355-359.

Sinko Tadeusz, [rec.] Ogrodziński W., Polskie przekłady Horacego, Commentationes Horatianae, Cracoviae 1935, Wyd. PAU, s.28-204, Eos, 36, 1935, s.259-361.

Sinko Tadeusz, [rec.] Przychocki G., Kultura klasyczna w kulturze współczesnej, Wyd. J. Mortkowicza, Warszawa, ss.108, Kwartalnik Klasyczny, 4, 1-2, 1930, s.222-224, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Sinko Tadeusz, Refleksy Rzymu w poezyi polskiej, Nakł. Museionu, Kraków 1913, ss.35.

Sinko Tadeusz, Schnayder J., De Heraclidis descriptione urbium Graeciae (sprawozdanie), Spraw. z Czynności i Posiedzeń PAU, 43, 4, 1938, s.115-116.

Sinko Tadeusz, Szymonowic i Kallimach, Eos, 10(1904), 2, s.138-146.

Sinko Tadeusz, Teorya i praktyka dzisiejszej leksykografii łacińskiej, Eos, 10(1904), 1, s.59-71, www.wbc.poznan.pl.

Sinko Tadeusz, U stóp Helikonu, Kwartalnik Klasyczny, 1, 1(1927), s.37-54.

Sinko Tadeusz, Wstęp i objaśnienia, [w:] Plutarchus z Cheronei, Żywoty sławnych mężów, przeł. M. Brożek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1953, ss.LXIV, (Biblioteka Narodowa seria II nr 3).

Sinko Tadeusz, Wzory "Trenów" Kochanowskiego, Eos, 22, 1917, s.73-136.

Sinko Tadeusz, Zadania i metody historji literatury greckiej, Kwartalnik Klasyczny, 4, 1-2, 1930, s.65-76, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.