Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- #R# -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Racine Jean-Baptiste, Andromacha, przeł. Feliks Płażek, Wyd. M. KOT, Kraków 1949, ss.63, (Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy, nr 49).

Racine Jean-Baptiste, Andromacha. Tragedia w pięciu aktach, przeł. Magdalena Wroncka, PIW, Warszawa 1984, ss.71.

Racine Jean-Baptiste, Andromaka (akt 1, scena 2), Astrea. Pamiętnik Narodowy Polski, 2, 6, 1822, przeł. Franciszek Dmochowski, s.332-336.

Racine Jean-Baptiste, Andromaka. Tragedia w pięciu aktach, [w:] Corneille P., Racine J.-B., Tragedie. Wybór, PIW, Warszawa 1978, przeł. Wincenty Kopystyński, ss.191-253.

Racine Jean-Baptiste, Berenika. Tragedia w pięciu aktach, [w:] Corneille P., Racine J.-B., Tragedie. Wybór, PIW, Warszawa 1978, przeł. Kazimierz Brończyk, ss.323-382.

Racine Jean-Baptiste, Berenike, Fedra, przeł. Magdalena Wroncka, Kazimierz Brończyk, Artur Międzyrzecki, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1997, ss.CIV+267.

Racine Jean-Baptiste, Berenike (fragment), Teatr, 7-8, 2017(1198), przeł. Antoni Libera, s.114-118.

Racine Jean-Baptiste, Brytannik. Tragedia w pięciu aktach, [w:] Corneille P., Racine J.-B., Tragedie. Wybór, PIW, Warszawa 1978, przeł. Kazimierz Brończyk, ss.255-321.

Racine Jean-Baptiste, Fedra, przeł. Tadeusz Żeleński (Boy), Wyd. G. Gebethner i S-ka, Kraków 1920, ss.72.

Racine Jean-Baptiste, Fedra. Tragedia w pięciu aktach, [w:] Corneille P., Racine J.-B., Tragedie. Wybór, PIW, Warszawa 1978, ss.449-509.

Racine Jean-Baptiste, Ifigenia. Tragedia w pięciu aktach, [w:] Corneille P., Racine J.-B., Tragedie. Wybór, PIW, Warszawa 1978, ss.383-448.

Racine Jean-Baptiste, Pierwsza przedmowa do "Andromachy", [w:] Od Arystotelesa do Goethego. Poetyki. Manifesty. Komentarze, Wyd. Śląsk, Katowice 2001, przeł. J. Kortas, ss.311.

Racine Jean-Baptiste, Przedmowa, [w:] Racine J.-B., Fedra. Tragedia w pięciu aktach, przekł. A. Międzyrzecki, PIW, Warszawa 1978, ss.5-7.

Racine Jean-Baptiste, Przedmowa do "Bereniki", [w:] Od Arystotelesa do Goethego. Poetyki. Manifesty. Komentarze, Wyd. Śląsk, Katowice 2001, przeł. M. Myszkorowska, ss.311-312.

Racine Jean-Baptiste, Przedmowa do "Fedry", [w:] Od Arystotelesa do Goethego. Poetyki. Manifesty. Komentarze, Wyd. Śląsk, Katowice 2001, przeł. S. Świontek, ss.312.

Racine Jean-Baptiste, Przedmowa do "Ifigenii", [w:] Od Arystotelesa do Goethego. Poetyki. Manifesty. Komentarze, Wyd. Śląsk, Katowice 2001, przeł. S. Świontek, ss.312.

Racine Jean-Baptiste, Tragedie (Berenika, Ifigenia, Fedra, Brytannik), przeł. Kazimierz Brończyk, Magdalena Wroncka, Tadeusz Żeleński (Boy), PIW, Warszawa 1958, ss.249.