Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Skwara Ewa, Czas na komediowej scenie (Ter., An., Ht., Ph.), Wratislaviensium Studia Classica, 6(35), 2015, s.249-259.

Skwara Ewa, Czy starożytni mówili po angielsku?, Polonistyka, 2(412), 2004(57), s.119-123.

Skwara Ewa, Ekspozycja sztuki - sztuka ekspozycji (Terencjusz An. 28-171), Coll. Class. Thorunensia XV. Studia Graeco-Latina V, 5, 2007, s.151-162.

Skwara Ewa, Historia komedii rzymskiej, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, ss.ss. 269.

Skwara Ewa, Kłopotliwi mistrzowie, czyli o rymotwórcach tłumaczących literaturę antyczną, Przekładaniec, 26, 2012, s.150-164, www.wuj.pl.

Skwara Ewa, Między imitatio a aemulatio. Na marginesie prac nad "Chrysis" Piccolominiego, Studia Classica et Neolatina, 11, 2014, s.43-55.

Skwara Ewa, Muzyczny "Król Edyp": Opera-oratorium "Król Edyp" Strawińskiego a grecki oryginał, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 11, 1997, s.135-140.

Skwara Ewa, Skąd się biorą didaskalia w przekładach dramatów antycznych? Exemplum: "Asinaria" Plauta w tłumaczeniu Ewy Skwary, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 14, 2002, s.67-76.

Skwara Ewa, Spektakl zaklęty w tekście: wizja antycznego przedstawienia "Captivi" Plauta, [w:] Obrzędy, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, red. Justyna Olko, Wyd. DiG, Warszawa 2008, ss.243-260.

Skwara Ewa, Terencjusz - znawca natury ludzkiej, [w:] Terencjusz, Komedie: Dziewczyna z Andros, Za karę, Eunuch, przeł. Ewa Skwara, tom 1, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005 (Biblioteka Antyczna), ss.11-35.

Skwara Ewa, The soldier type and its functions in Plautus' comedies, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 10, 1994, s.109-119.

Skwara Ewa, Vis comica tragicomica, czyli "Amfitrion" Franciszka Zabłockiego, [w:] Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, red. A. Karpiński, E. Lasocińska, M. Hanusiewicz, IBL, Warszawa 2003, ss.121-129, (Studia Staropolskie. Series Nova t. 7).

Skwara Ewa, Wieś w komedii rzymskiej, Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.99-107.

Skwara Ewa, Wstęp, [w:] Plautus Titus Maccius, Komedie: Żołnierz Samochwał; Amfitrion, przeł. Ewa Skwara, tom 1, Prószyński i S-ka , Warszawa 2002, ss.5-34, (Biblioteka Antyczna ).