Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- #Ż#

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Żeleński Tadeusz (Boy), Od tłómacza, [w:] Racine J.-B., Fedra. Tragedia w pięciu aktach, przekł. Boy, Wyd. G. Gebethner i S-ka, Kraków 1920, ss.XXXI.

Żeleński Tadeusz (Boy), Z podróży Lucjana Rydla na Wschód. Grób Agamemnona, [w:] Sikora I. (oprac.), Antologia liryki Młodej Polski, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1990, ss.181-182.