Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Sosień Barbara, Wstęp, [w:] Racine J.-B., Andromacha, Berenike, Fedra, przekł. M. Wroncka, K. Brończyk, A. Międzyrzecki, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1997, ss.CIV.