Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Corneille Pierre, Cynna, czyli Łaskawość Augusta, [w:] Corneille P., Racine J.-B., Tragedie. Wybór, PIW, Warszawa 1978, ss.135-190.

Corneille Pierre, Cynna, czyli Łaskawość Augusta. Tragedia w 5 akach wierszem, przeł. L. Osiński, Księgarnia Polska A. D. Bartoszewicza, Lwów 1885, ss.77, (Biblioteka Mrówki, tom 220).

Corneille Pierre, Horacjusze. Tragedia wierszem w czterech aktach, [w:] Corneille P., Racine J.-B., Tragedie. Wybór, PIW, Warszawa 1978, ss.87-134.