Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Jaszowski Stanisław, O sztukach pięknych w ogóle i w szczególności, o ich przyjaciołach i nieprzyjaciołach, Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego im. Ossolińskich, 2(1829), 1, s.86-104, www.wbc.poznan.pl.