Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Piaskowski Jerzy, [rec.] Bielenin K., Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich, Kraków 1964, ss.279, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 23, 1975, 4, s.629-632.

Piaskowski Jerzy, [rec.] Bielenin K., Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich, Kraków 1964, ss.279, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 38, 1977, s.205-208.

Piaskowski Jerzy, [rec.] Murza - Mucha P., Ziemkiewicz J., Człowiek i żelazo, Warszawa 1967, ss.327, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 16, 1968, 3, s.567-568.