Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Konik Eugeniusz, Charakter kontaktów imperium rzymskiego z barbaricum środkowoeuropejskim, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 49, 1994, s.221-233.

Konik Eugeniusz, Gajusz Juliusz Cezar na Bałkanach, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.177-183.

Konik Eugeniusz, Gajusz Juliusz Cezar w historiografii, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 29, 1974, s.33-41.

Konik Eugeniusz, Ludność Germanii w świetle opisów Cezara, Antiquitas, 3, 1970, s.41-85.

Konik Eugeniusz, Markomania i Sarmacja, nowe niedoszłe prowincje rzymskie, Eos, 50, 1959-1960, 2, s.143-162.

Konik Eugeniusz, [Rec.] Parnicki - Pudełko S., Budownictwo starożytnej Grecji w okresach od archaicznego do rzymskiego, Bibliotheca Antiqua t.3, ss.304, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 12, 1964, 1, s.113-115.