Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- #Ś# -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Święcicki, Przyczynek do ważności skarabeów w historyi egipskiej, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 11, 1881, s.483-486, www.wbc.poznan.pl; ebuw.uw.edu.pl.