Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kozłowski Janusz K., Górnopaleolityczna pracownia krzemiarska w Cyprzanowie I pow. Racibórz, w świetle badań przeprowadzonych w 1963 roku, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku w 1963 roku, red. R. Jamka, ŚIN, Katowice 1964, ss.16-22.

Kozłowski Janusz K., Goslar Tomasz, Suciu Comin I., Mirea Pavel, Radiocarbon dating of the early Neolithic wooden objects from southern Romania, Eurasian Prehistory, 12, 1-2, 2015, s.117-127.