Strona główna

-.- -A- -B- #C# -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ciałowicz Krzysztof, Historia i perspektywy badań nad egipskim okresem predynastycznym, [w:] Munus amicitiae:studia archeologiczne poświęcone pamięci Olgi Hirsch-Dyczek, red. J. Śliwa, Wyd. UJ, Kraków 1994, ss.11-30.

Ciałowicz Krzysztof, [rec.] Aspects of Early Egypt, ed. J. Spencer, British Museum Press, London 1996, pp. 216, Discussion in Egyptology, 37, 1997, s.85-88.