Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Drelich Sławomir, Arystotelejska φιλια w świecie wirtualny. Rzecz o etyce przyjaźni w Internecie, Dialogi Polityczne, 9, 2008, s.59-70, www.dialogi.umk.pl.

Drelich Sławomir, Utopia jako nadzieja. Najważniejsze założenia koncepcji utopijnych starożytności i odrodzenie, Dialogi Polityczne: polityka-filozofia-społeczeństwo-prawo, 1(1), 2003, s.11-25, www.dialogi.umk.pl.