Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Jakubowicz Ireneusz, [rec.] Godek S., Elementy prawa rzymskiego w III Statucie Litewskim (1588), Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2004, ss.231, Czasopismo Prawno - Historyczne, 57, 2005, 1, s.411-412.

Jakubowicz Ireneusz, [rec.] Kuryłowicz M., Prawo rzymskie: historia, tradycja, współczesność, Wyd. UMCS, Lublin 2003, ss.173, Czasopismo Prawno - Historyczne, 57, 2005, 1, s.407-408.