Strona główna

-.- -A- -B- -C- #D# -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Derda Tomasz, Łajtar Adam, Data powstania drewnianego reliefu z Aszmunein w zbiorach muzeów berlińskich: uwagi o wykorzystaniu źródeł prawnych dla datowania zabytków sztuki antycznej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 46, 1998, 1-2, s.31-42.

Derda Tomasz, Klaudiusz Ptolemeusz i nauka aleksandryjska, [w:] Świat Ptolemeusza. Włoska kartografia renesansowa w zbiorach Biblioteki Narodowej. Wystawa w stulecie urodzin Jana Zamoyskiego, Wyd. BN, Warszawa 2012, ss.36-43.