Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- #Ż#

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Żołnierczuk Mieczysław, Falsus procurator w rzymskim prawie justyniańskim, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 32-33, 1985-1986, s.295-314.

Żołnierczuk Mieczysław, Falsus procurator w rzymskim prawie klasycznym, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 16, 1969, s.85-121.

Żołnierczuk Mieczysław, Konstrukcja prawna prokuratora umocowanego w rzymskim prawie klasycznym, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 18, 1971, s.171-210.

Żołnierczuk Mieczysław, Non verus procurator w rzymskim prawie klasycznym, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 30, 1983, s.355-378.

Żołnierczuk Mieczysław, Rzymski prokurator umocowany (geneza i rodzaje w prawie klasycznym), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 22, 1975, s.163-191.

Żołnierczuk Mieczysław, Wykupienie się z niewoli w rzymskim prawie klasycznym (servus suis nummis emptus a pactum libertatis), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 23, 1976, s.87-121.

Żołnierczuk Mieczysław, Zarys prawa rzymskiego: skrypt dla studentów prawa, Wyd. UMCS, Lublin 1995, ss.ss.214.