Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- #T# -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Tendera Paulina, Estetyczny aspekt Światła w filozofii platońskiej, Estetyka i Krytyka, 2, 2010, s.179-187.

Tendera Paulina, Rubiś Wojciech, Przedmioty świata materialnego na tle wybranych interpretacji Platońskiej metafory jaskini, Kwartalnik Filozoficzny, 44, 1, 2016, s.29-49.

Tendera Paulina, Sofoklesowa Antygona jako przykład urzeczywistnienia Heglowskiego ideału bohatera narodowego, Kwartalnik Filozoficzny, 42, 2014, 2, s.131-148.