Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Siemianowski Antoni, Człowiek i jego ciało w systemie religijno-filozoficznym Orygenesa, Filozofia Chrześcijańska, 5, 2008, s.13-24.

Siemianowski Antoni, [rec.] Besala J., Miłość i strach. Dzieje uczuć kobiet i mężczyzn, t. 1 i 2, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010, ss. 491 + 455, Filozofia Chrześcijańska, 8, 2011, s.95-102.

Siemianowski Antoni, [rec.] Ravasi G., Krótka historia duszy, przekł. A. Wojnowski, Wyd. Salwator, Kraków 2008, ss. 369, Filozofia Chrześcijańska, 7, 2010, s.159-162.

Siemianowski Antoni, [rec.] Rohde E., Psyche. Kult duszy i wiara w nieśmiertelność u starożytnych Greków, przekł. J. Korfanty, Wyd. M. Derewecki, Kęty 2007, ss. 275, Filozofia Chrześcijańska, 7, 2010, s.165-1.