Strona główna

-.- -A- #B# -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Baziór Anna, Królczyk Krzysztof, Epigrafika w Polsce: zestawienie bibliograficzne, [w:] Świadectwa epigraficzne: historia starożytna w świetle inskrypcji, red. J. Bodel, przeł. A. Baziór, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2008, ss.213-251.