Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kucharski Gerard, [rec.] Dokumenty Soborów Powszechnych: tekst grecki, łaciński, polski, t. I: 325-787 Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II, oprac. Baron A., Pietras H., Źródła Myśli Teologicznej 24, Wyd. WAM, Kraków 2001, ss.400, Czasopismo Prawno - Historyczne, 57, 2005, 1, s.401-406.