Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- #Ł# -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Łoposzko Tadeusz, Attempts at Rescinding Caesar's Bills of 59 B.C., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 32, 1977, s.1-28.

Łoposzko Tadeusz, Burzliwe losy armeńskiego królewicza (Tygranes Młodszy), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 37, 1982, s.23-48.

Łoposzko Tadeusz, Kowalski Henryk, Catilina und Clodius - Analogien und Differenzen, Klio, 72, 1990, 1, s.199-210.

Łoposzko Tadeusz, Cycero w oczach współczesnych, Mówią Wieki, 8, 1965, 12(96), s.12-14.

Łoposzko Tadeusz, Działalność plebejuszy rzymskich w prowincjach w czasach Cycerona, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 11, 1956, s.43-60.

Łoposzko Tadeusz, Głód w Rzymie w 57 roku przed n.e., Rocznik Lubelski, 10, 1967, s.9-29.

Łoposzko Tadeusz, Katastrofy morskie antycznych flot wojennych, Wyd. UMCS, Lublin 1993, ss.110.

Łoposzko Tadeusz, Kolegia rzymskie w latach 58-56 przed n.e., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 20, 1965, s.21-43.

Łoposzko Tadeusz, Legiony rzmskie w walce ze słoniami, Mówią wieki, 7(103), 1966(9), s.10-12.

Łoposzko Tadeusz, Misja Publiusza Sestiusza w Galii, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 29, 1974, s.11-19.

Łoposzko Tadeusz, Niewolnicy wobec sprzysiężenia Katyliny, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 40, 1985, s.29-47.

Łoposzko Tadeusz, Nieznane projekty ustaw w Rzymie z 53 r. przed n.e., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 23-24, 1968-1969, s.27-46.

Łoposzko Tadeusz, Oddziały zbrojne Klodiusza 61-53 p.n.e., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 21, 1966, s.129-159, dlibra.umcs.lublin.pl.

Łoposzko Tadeusz, Plebs rzymski na przełomie naszej ery, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.145-155.

Łoposzko Tadeusz, Pozycja społeczna tribuni aerarii, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 18, 1963, s.33-52.

Łoposzko Tadeusz, Prace armeńskich "matenagirów" jako źródło do historii starożytnej, 29-30, 1987-1988, ss.17-25, dlibra.umcs.lublin.pl.

Łoposzko Tadeusz, Przekupstwa wyborcze w starożytnym Rzymie, Mówią wieki, 10(34), 1960(3), s.8-12.

Łoposzko Tadeusz, [rec.] Gansiniec Z., Powstanie niewolników rzymskich, Wyd. PWN, Kraków 1966, ss.103, Czasopimo Prawno - Historyczne, 19, 1967, 1, s.200-202.

Łoposzko Tadeusz, Sprzysiężenie Katyliny a ruch Publiusza Klodiusza, Antiquitas, 15, 1992, s.127-142.

Łoposzko Tadeusz, Średniozamożne warstwy społeczeństwa rzymskiego w dobie upadku republiki, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 14, 1959, s.53-99.

Łoposzko Tadeusz, Termin operae u Cycerona, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 33-34, 1978-1979, s.19-32.

Łoposzko Tadeusz, The malversations of the Consul Cicero (?), Antiquitas, 18, 1993, s.137-148.

Łoposzko Tadeusz, Udział niewolników w ruchach społecznych w Rzymie w latach pięćdziesiątych przed n.e., Rocznik Lubelski, 14, 1971, s.39-63.

Łoposzko Tadeusz, Zaburzenia plebsu miejskiego w Rzymie w latach pięćdziesiątych p.n.e., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 9, 1954, s.85-128.