Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Jurewicz Aldona Rita, Domniemanie ojcostwa - "ratio decidendi" ustawodawcy, Zeszyty Prawnicze , 6, 1, 2006, s.95-119.

Jurewicz Aldona Rita, Tadajczyk Konrad Tomasz, Edictum Claudii de civitate Volubilitanorum, Zeszyty Prawnicze, 13, 2, 2013, s.45-58, bazhum.muzhp.pl; wpia.uksw.edu.pl; docplayer.pl.

Jurewicz Aldona Rita, Interpretacja tekstu Modestyna D. 23.2.24. Rozstrzygnięcie klasyczne czy późniejsza interpolacja?, Studia Prawnoustrojowe, 7, 2007, s.169-177, dlibra.bg.uwm.edu.pl.