Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Majewski Kazimierz, Badania terenowe Zakładu Arch. Klas. U.J.K. w powiecie borszczowskim, Eos, 39, 1938, s.92-97, www.wbc.poznan.pl.

Majewski Kazimierz, Deux bas-reliefs antiques au Musée National a Varsovie, Dawna Sztuka. Czasopismo poświęcone archeologii i historii sztuki, 1(1938), 4, s.259-270.

Majewski Kazimierz, Importy rzymskie w Polsce. Wybór źródeł archeologicznych do dziejów kontaktów ludności ziem polskich z imperium rzymskim, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Warszawa 1960, ss.153+LXIV.

Majewski Kazimierz, Knossos i Mykeny: u kolebki cywilizacji europejskiej, Książnica-Atlas, Wrocław-Warszawa 1948, ss.64.

Majewski Kazimierz, Najnowsze badania nad historią antycznej kultury materialnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 5, 1957, 2, s.209-244.

Majewski Kazimierz, [rec.] Bibliograficzne komunikaty z zakresu archeologii klasycznej w Polsce, Eos, 39, 1938, s.314-316, www.wbc.poznan.pl.

Majewski Kazimierz, [rec.] Bulas K., Keramika grecka, Biblioteka Filomaty, nr 3, Lwów 1933, ss. 227, Kwartalnik Klasyczny, 7, 1933, s.57.

Majewski Kazimierz, [rec.] Jendyk R., Hellada starożytna pod względem antropologicznym, Archiw. Tow. Nauk we Lwowie, Dział III, t.IV, z.10, Lwów 1934, Eos, 36(1935), 4, s.467-470, www.wbc.poznan.pl.

Majewski Kazimierz, [rec.] Kolendo J., Postęp techniczny a problem siły roboczej w rolnictwie Italii, Warszawa 1968, ss.201, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 17, 1969, 3, s.521-526.

Majewski Kazimierz, [rec.] Parandowski J., Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Nakł. Państ. Wyd. Książek Szkolnych, Lwów 1932, ss.262, Kwartalnik Klasyczny, 7, 1933, s.57-58.

Majewski Kazimierz, [rec.] Pilecki J., Układ heraldyczny w kulturze mykeńskiej i jego podłoże, Odb. z Światowit t. 17, 1936, ss. 62, Dawna Sztuka. Czasopismo poświęcone archeologii i historii sztuki, 2(1939), 3, s.245-249.

Majewski Kazimierz, [rec.] Starczuk J., Antiquités de Pologne, Revue Archeologique 1935, s.24-56, Eos, 36, 1935, s.239-242.

Majewski Kazimierz, [rec.]Glover T.R., Świat starożytny, przekł. Przeworski S., Biblioteka Wiedzy t.33, Nakł. Wyd. "Biblioteka Wiedzy", Trzaska, Everet i Michalski, Warszawa, ss.336, Eos, 39, 1938, s.559-563, www.wbc.poznan.pl.

Majewski Kazimierz, Stanisław Jan Gąsiorowski jako teoretyk i historyk starożytnej kultury materialnej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 11, 1963, 3-4, s.497-504.

Majewski Kazimierz, Taniec grecki II, Filomata, 1930, 19, s.114-125.

Majewski Kazimierz, Taniec starożytnych Greków, Filomata, 1930, 17, s.23-36, www.wbc.poznan.pl.

Majewski Kazimierz, Uwagi na marginesie referatu prof. dra Kazimierza Tymienieckiego pt. Rzym i północni barbarzyńcy z uwzględnieniem Słowian. Dyskusja., [w:] Bieżuńska-Małowist I. (red.), Historia starożytna. VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich z 1958 roku, Polskie Tow. Hist., Warszawa 1960, ss.25-47.