Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- #R# -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Rekucka - Bugajska Kinga, Bugajski Jerzy, Homer o metalach, Filomata, 1995, 425-426, s.15-47.

Rekucka - Bugajska Kinga, Bugajski Jerzy, Pyteasz z Messalii odkrywca Europy Północnej, Filomata, 437-438, 1996, s.304-315.

Rekucka - Bugajska Kinga, Słowo wstepne do "Panegiryku" Izokratesa, Filomata, 439-440, 1996, s.365-368.