Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Palmirski Tomasz, Koniec Morsztyna. Przyczynek do dziejów prawa rzymskiego w Polsce, Zeszyty Prawnicze, 3, 1, 2003, s.163-170.

Palmirski Tomasz, O różnych regułach prawa dawnego - 17 tytuł 50 księgi Digestów. Tekst-tłumaczenia-komentarz, Zeszyty Prawnicze, 6, 2, 2006, s.221-326.

Palmirski Tomasz, O różnych regułach prawa dawnego - 17 tytuł 50 księgi Digestów. Tekst-tłumaczenia-komentarz, Zeszyty Prawnicze, 7, 2, 2007, s.297-345.

Palmirski Tomasz, "Obligationes quasi ex delicto" ("maleficio"). Ze studiów nad źródłami zobowiązań w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze, 2, 2, 2002, s.23-57.

Palmirski Tomasz, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta według edictum de feris, Czasopismo Prawno - Historyczne, 59, 2007, 1, s.173-186.

Palmirski Tomasz, Prawnokarna odpowiedzialność sędziego źle wypełniającego swoje "officium", Zeszyty Prawnicze, 4, 1, 2004, s.27-43.

Palmirski Tomasz, [rec.] Misztal-Konecka J., Wójcik M., Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007, ss.192, Zeszyty Prawnicze, 8, 2, 2008, s.356-371.

Palmirski Tomasz, [rec.] Prawo rzymskie. Repetytorium. Pod red. naukową P. Święcickiej-Wystrychowskiej, Zakamycze, Kraków 2004, ss.316, Zeszyty Prawnicze, 4, 2, 2004, s.295-315.

Palmirski Tomasz, [rec.] Prawo rzymskie. Zestaw ćwiczeń dla studentów prawa. Kazusy. Pod red. naukową P.Święcickiej-Wystrychowskiej i M. Araszkiewicza, Zakamycze, Kraków 2004, ss.346, Zeszyty Prawnicze , 4, 2, 2004, s.273-194.

Palmirski Tomasz, [rec.] Szymoszek E., Żeber I., Prawo rzymskie, Wyd. UWr, Wrocław 2005, ss.119, Zeszyty Prawnicze, 7, 1, 2007, s.375-390.

Palmirski Tomasz, Zawiślak Karol, Wolność zrzeszania się w prawie polskim a rzymska zasada tres facere existimat collegium (tres faciunt collegium), Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 3, 2010, s.145-155.