Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Plutarch (Plutarchos), Cztery żywoty: Lizander, Sulla, Demostenes, Cyceron, przeł. Mieczysław Brożek, Czytelnik, Warszawa 2003, ss.211.

Plutarch (Plutarchos), Krótkich a węzłowatych powieści, które po grecku zowią apophtegmata księgi III, przeł. Beniasz Budny, Druk. A. Dmochowskiego, Kraków 1637, ss.138.

Plutarch (Plutarchos), O cnotach kobiet, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 5(40), 2007, s.25-34.

Plutarch (Plutarchos), QCVIII, 2: W jakim sensie powiada Platon, że bóg zawsze geometryzuje, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 9(44), 2011, przeł. Joanna Komorowska, s.84-86.