Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Piaszykowa Stanisława, Stan badań nad kulturą pomorską na terenie regionu gnieźnieńskiego i perspektwy badawcze, Gniezno. Studia i Materialy Historyczne, 3, 1990, s.159-175.

Piaszykowa Stanisława, Ślady kultury pomorskiej na terenie Kłecka w województwie poznańskim, Gniezno. Studia i Materialy Historyczne, 1, 1984, s.89-104.