Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Presiowski Idzi, Gramatyka łacińska pijarska, tom I-II, Nakł. G. Hermanstadt Księgarza, Warszawa 1862, ss.214.

Presiowski Idzi, Gramatyka łacińska pijarska, tom III, Nakł. G. Hermanstadt Księgarza, Warszawa 1862, ss.215-404.

Presiowski Idzi, Jeografia starożytna ułożona dla uczącej się młodzieży z dołączeniem spisu alfabetycznego nazwisk kraiów, miast, gór, rzek i t.p., Druk. A Gałęzowskiego i Komp., Warszawa 1832, ss.83.

Presiowski Idzi, Wypisy greckie dla uczącej się młodzieży, Druk A. Gałęzowskiegi Komp., Warszawa 1832, ss.110+87.