Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- #O# -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ostrowski Łukasz, [rec.] Di Nola A. M., Diabeł. O formach, historii i kolejach losu szatana, a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród ludów od czasów starożytnych aż po teraźniejszości, Universitas, Kraków 2004, ss. 407, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 53, 2005, 2, s.224-230 .