Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Stępkowska Agnieszka, "De iure dotium". 12 tytuł 5 księgi Kodeksu Justyniańskiego. Tekst - tłumaczenie - komentarz, Zeszyty Prawnicze, 2, 2, 2002, s.169-201.

Stępkowska Agnieszka, O "actio rei uxoriae" przekształcone w "actio ex stipulatu" i o naturze nadanej posagom - 13 tytuł 5 księgi Kodeksu Justyniańskiego. Tekst - tłumaczenie - komentarz, Zeszyty Prawnicze, 5, 2, 2005, s.243-280.

Stępkowska Agnieszka, Ochrona majątku posagowego w kontekście "manumissio servi dotalis", Zeszyty Prawnicze, 8, 2, 2008, s.55-73.

Stępkowska Agnieszka, Ustanowienie a ukonstytuowanie się posagu w rzymskim prawie klasycznym, Zeszyty Prawnicze, 6, 1, 2006, s.195-218.

Stępkowska Agnieszka, Zakaz alienacji gruntów posagowych w rzymskim prawie klasycznym, Czasopismo Prawno - Historyczne, 59, 2007, 2, s.21-43.

Stępkowska Agnieszka, Zakaz obciążania nieruchomości posagowych w rzymskim prawie klasycznym, Zeszyty Prawnicze, 7, 1, 2007, s.7-21.