Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pindar (Pindarus), Niektóre celniejsze ody z potrzebnemi do ich zrozumienia objaśnieniami, textem greckim i tłumaczeniem prozaicznem, przeł. Jan Wiernikowski, Nakł. J. Zawadzkiego, Wilno 1824, ss.175.

Pindar (Pindarus), Olimpika Pierwsza, Heksis, 3-4(20-21), 1999, przeł. Henryk Elzenberg, s.102-107, heksis.com.