Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pilchowski Dawid, Przedmowa, [w:] Seneka Młodszy, O krótkości życia. O życiu szczęśliwym. O opatrzności. O pokoju duszy. O stałości mądrego, przeł. Dawid Pilchowski, Wilno 1771, ss.IV-XVIII.

Pilchowski Dawid, Przedmowa, [w:] Seneka Młodszy, t. 1, przeł. D. Pilchowski, Wilno 1781, ss.IX-XXIV.