Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Koszubski Stanisław, Marka Tulliusa Cicerona żywot krótko z Plutarcha, z Appiana i z innych historyków zebrany, [w:] Cyceron, O powinnościach wszech stanów ludzi. Księgi troie, przeł. S. Koszubski, W-wa 1593, ss.VI-XXXIV, www.dbc.wroc.pl.