Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- #J# -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Jacobs Friedrich Christian Wilhelm, Chrestomathia grecka czyli Xsięga pozyteczna i łatwa do czytania dla uczących się ięzyka greckiego: kurs pierwszy i drugi, Nakł. J. Zawadzkiego, Wilno 1807, ss.156+8+131.

Jacobs Friedrich Christian Wilhelm, Słownik wyrazów pierwszego i drugiego kursu wypisów greckich, Nakł. S. Orgelbrand, Warszawa 1863, ss.86.

Jacobs Friedrich Christian Wilhelm, Wypisy greckie z objaśnieniami i uwagami zastosowanemi dla polskiej młodzieży. Kurs drugi, Nakł. S. Orgelbrand, Warszawa 1863, ss.171.

Jacobs Friedrich Christian Wilhelm, Wypisy greckie z objaśnieniami i uwagami zastosowanemi dla polskiej młodzieży. Kurs pierwszy, Nakł. S. Orgelbrand, Warszawa 1982, ss.47.