Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kyzioł Aneta, Ekstremiści, Polityka, 2012, 50(2887), s.83, http://www.polityka.pl/kultura/teatr/1533481,1,recenzja-spektaklu-filoktet-rez-barbara-wysocka.read.

Kyzioł Aneta, Irydion Seweryna, Polityka, 2013, 6(2894), s.67, http://archiwum.polityka.pl/art/irydion-seweryna,437659.html.