Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- #H# -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Hensel Witold, Przedmowa, [w:] J. Kostrzewski, Z mego życia: pamiętnik, ZN im. Ossilińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków 1970, ss.7-10.

Hensel Witold, [rec.] Sulimowski T., Polska przedhistoryczna, cz. I: od epoki lodowej do około 2000 lat przed Ch., Polski Uniwersytet na Obczyźnie, 1955, ss.160, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 6, 1958, 1-2, s.83-92.

Hensel Witold, [rec.] Sulimowski T., Polska przedhistoryczna. Część I, od epoki lodowej do około 2000 przed Chr., Polski Uniwersytet na obczyźnie, Londyn 1955, s.VIII+160=32 ryciny w tekście, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 6, 1958, 1-2, s.83-92.

Hensel Witold, Sprawozdanie Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN za rok 1954, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 3, 1955, 1, s.243-255.

Hensel Witold, Stosowanie metody etnologicznej w prehistorii, Roczniki Humanistyczne, 1, 1949, s.59-69.