Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kaczyńska Elwira, Witczak Krzysztof Tomasz, Komentarz do Meleagra z Gadary Przedmowy do "Wieńca", Nowy Filomata, 1, 18(2014), s.29-45.

Kaczyńska Elwira, List of publication by Bohdan Wiśniewski (years 1953-1997), Collectanea Philologica, 3, 1999, s.9-12.

Kaczyńska Elwira, O istnieniu bogów narodu rzymskiego - Diowisa i Wediowisa / De nominibus deorum populi Romani Diovis et Vediovis (Aulus Gellius, "Noctes Atticae" V 12), Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 26, 1016, 1, s.139-155, pressto.amu.edu.pl.

Kaczyńska Elwira, Perfect forms of the verb λέγω, Eos, 98, 2011, 2, s.241-246.