Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- #Z# -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Zipper Albert, Mitologia Greków i Rzymian dla młodzieży, Nakł. Księg. J. L. Pordesa, Lwów 1886, ss.215.

Zipper Albert, Mitologia Greków i Rzymian z najważniejszymi wiadomości o mitologii Indów, Egipcyan, Babilończyków, Fenicjan, Persów, Celtów, Germanów i Słowian, Nakł. W. Zukerkandla, Złoczów 1889, ss.458.